Ajankohtaista

- Suorakorvaus myös päivystysaikoina.

- Nyt Progesteronitestit odottaessa tai saman päivän aikana

- Mahdolisuus maksaa osisssa tai laskulla. Jousto- tai RePo-rahoituksen kautta

PEVISA:

Kennelliiton Omakoira-palveluun on tehty päivitys 8. toukokuuta. Päivityksen myötä useimmat terveystutkimuslähetteet tilataan nyt sähköisesti ennakkoon Omakoira-palvelun kautta. Tunnukset lähetteen tilaamiseen voi saada myös henkilö, joka ei ole Kennelliiton jäsen.

Omakoira-palvelun kautta voi tilata ennakkoon lähetteen koirien virallisiin DNA-, kuulo-, kävelytesti-, lonkkanivel- ja kyynärniveldysplasia-, polvilumpioluksaatio-, selkä-, sydän- ja syringomyeliatutkimuksiin. Lähete tilataan osoitteestawww.kennelliitto.fi/tilaaterveystutkimus.

Lähetteen pystyy tilaamaan myös jälkikäteen erilliseltä verkkosivulta, mutta ennakkoon tilattu lähete on huomattavasti edullisempi. Tutkimustulos näkyy Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä vasta, kun lähete on maksettu. Ennakkolähetteiden ja terveystutkimuslausuntojen hinnat löytyvät Kennelliiton verkkosivuilta.

Sähköinen ennakkolähete on pakollinen kuulotutkimuksessa, kävelytestissä ja jalostustarkastuksessa.

Myös muut kuin Kennelliiton jäsenet voivat hyödyntää rajatusti Omakoira-palvelua

Koiranomistaja, joka ei kuulu Kennelliittoon, saa ennakkolähetteen tilauksen yhteydessä tunnukset Omakoira-palveluun kirjautumiseksi ja saa käyttöönsä rajatun Omakoira-palvelunäkymän.

Omakoira-palveluun voi kirjautua myös sähköpostiosoitteella

Päivityksen yhteydessä Omakoira-palveluun kirjautuminen muuttui siten, että Kennelliiton jäsennumeron lisäksi käyttäjätunnuksena toimii myös henkilökohtainen sähköpostiosoite.

Kahdella henkilöllä ei voi olla päivityksen jälkeen käytössä samaa sähköpostiosoitetta Omakoira-palvelussa. Jos kirjautumisessa on ongelmia, saa apua osoitteesta omakoira@kennelliitto.fi. Oman jäsennumeronsa voi tarkistaa osoitteesta jäsenasiat@kennelliitto.fitai Koiramme-lehden takakannen osoitekentästä.Kennelliiton jäsenillä on nyt mahdollisuus saada oman koiransa rokotustiedot näkyviin Omakoira-mobiilisovellukseen. Tämä edellyttää sitä, että omistaja on antanut luvan rokotustietojen näyttämiseen sovelluksessa, ja eläinlääkäri on tallentanut rokotustiedot Omakoira-järjestelmään. Parhaillaan rakennetaan myös yhteyttä rokotustietojen tallentamiseen Kennelliiton koirarekisteriin eläinlääkäriklinikoilla käytössä olevan Provet-järjestelmän kautta.

Kennelliiton rokotusmääräyksiä on päivitetty siten, että Omakoira-mobiilisovellukseen tallennetuilla tiedoilla voi todentaa koiransa rokotusten voimassaolon kokeissa, kilpailuissa, näyttelyissä ja muissa koiratapahtumissa kotimaassa. Ulkomaille matkustettaessa tarvitaan yhä lemmikkipassi.

Eläinlääkäri voi myös tallentaa Omakoira-järjestelmään takautuvasti tietoja koiralle antamistaan vanhoista rokotuksista. Tällöin on muistettava ottaa koiran aiemmat rokotustodistukset mukaan rokotuksille eläinlääkärille mentäessä.

Kennelliiton rokotusmääräykset

Kennelliiton tapahtumissa koiralla on oltava voimassaolevat penikkatauti- ja raivotautirokotus (rabies). Penikkatautirokotus (yleisimmin niin sanottu nelosrokote, joka sisältää suojan penikkatautia, tarttuvaa maksatulehdusta, parvovirusta ja kennelyskää vastaan) annetaan suosituksen mukaan ensimmäisen kerran 12 viikon ikäiselle pennulle. Tehosterokote annetaan 4 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta. Ensimmäisen raivotautirokotus (rabies) annetaan aikaisintaan 4 kuukauden ikäiselle pennulle. Rokotuksia ei suositella annettavaksi samanaikaisesti. Rokotusohjelma on suositus, ja aikataulusta voidaan poiketa eläinlääkärin ohjeistuksen mukaisesti.

Voimassaoleva koiran penikkatautirokotus tulee näkyviin Omakoira-mobiilisovellukseen, jos myös tehosterokotus on annettu. Koirantehosterokotusta Omakoira-järjestelmään merkittäessä on edellisistä rokotuksista oltava eläinlääkärin merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa. Penikkatautirokotuksen tehosteella on kolmen viikon varoaika, eli tehosteen antamisesta tulee olla tapahtumahetkellä kulunut vähintään 21 vuorokautta. Alle vuoden iässä annettu penikkataudin tehosterokote on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut seuraavat tehosteet ovat voimassa annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Myös raivotautirokotuksessa noudatetaan kolmen viikon varoaikaa, eli koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee olla kulunut tapahtumahetkellä vähintään 21 vuorokautta. Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus uusia vähintään 21 vuorokautta ennen koiratapahtumaan osallistumista, jotta kolmen viikon varoaika täyttyy. Tällöin rokotus näkyy voimassaolevana vasta 22. päivänä tehosteen antamisesta.

Myös kennelyskää vastaan annettu rokotus kannattaa uusia tilanteen mukaan ennen kokeisiin, kilpailuihin tai näyttelyyn osallistumista.

Omakoira-mobiilisovellukseen tulossa ilmoitukset koiran rokotusten vanhenemisesta

Eläinlääkäri merkitsee koiran rokotustodistukseen tai Omakoira-palveluun rokotuksen viimeisen voimassaolopäivän. Omakoira-mobiilisovellukseen kehitetään parhaillaan toimintoa, joka ilmoittaa omistajalle koiran rokotusten vanhenemisesta.

Downloadable file: Rokotusmääräykset Voimassa 16.8.2018 alkaenPäivitetty 6.9.2018